Kdo jsem a proč to děláme

O nás

Tři lidé s láskou ke sportu, běh, chůze a cyklistika, se srdcem pomáhat těm co to nejvíce potřebují.

Založení 2021

Běh v srdci z.s. je právnickou osobou založenou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění a sdružují se v něm občané k poskytování prospěšných činností v oblasti sportu, volnočasových aktivit, rekreace, pohybu a pobytu v přírodě.

Základní cíle spolku jsou:

  • Podpora a pomoc postiženým dětem (charita)
  • Podpora a rozvoj sportu pro všechny
  • Podpora a rozvoj sportu pro děti a mládež
  • Podpora zdravého životního stylu
  • Podpora organizované sportovní, pohybové a volnočasové aktivity
  • Z každého startovného na podporu charitativních subjektů. Nově také můžete při registraci přispět i dobrovolně v jakékoliv výši. Pokud tedy chcete podpořit ty, kteří to potřebují ještě více, budete mít možnost.